Relax & Reload

Relax & Reload klassen är för dig som vill ha mjuka långsamma rörelser, känna kroppen och landa i sinnet för att fylla på med energi utan fysisk ansträngning. Klassen är stillsam och återhämtande och vi rör oss i ett långsamt tempo in i, mellan och ur yinpositioner där vi stannar lite längre . Hela klassen håller vi oss nära golvet liggande och sittande.

Vårterminen 24

Måndagar 19.00 – 20.15: 22/1 – 20/5 Uppehåll V.8 och V.13

16 Tillfällen 2600 :-