Relax & Reload

Relax & Reload klassen är för dig som vill ha mjuka långsamma rörelser, känna kroppen och landa i sinnet för att fylla på med energi utan fysisk ansträngning. Klassen är stillsam och återhämtande och vi rör oss i ett långsamt tempo in i, mellan och ur yinpositioner där vi stannar lite längre . Hela klassen håller vi oss nära golvet liggande och sittande.

MÅNDAGAR 19.00 – 20.15 : 28/8 – 4/12 Uppehåll V.44

14 ggr 2170 Kr